Kesäpäivänä Tuomiojärven rannalla Jyväskylän Viitaniemessä

YLE sophia-testi

VERTAILUN TULOS


Mielipiteitäsi lähimpänä oleva filosofi on Sri Aurobindo (1872-1950).
[ Lisätietoja filosofista ]

Alla 3 lähintä filosofia ja osumisprosentit:

  1. Sri Aurobindo 84.0%
  2. Erkki Niinivaara 82.0%
  3. Martin Buber 80.0%

Ajatuksiasi eniten vieroksuu Anton Szandor LaVey 42.0%

Myös seuraavat 3 mielipidevaikuttajaa olivat lähinnä omaa vastaustasi:

  1. Arkkipiista (emer) John Vikström 80.0%
  2. Taiteilija Mikko Kuustonen 80.0%
  3. Europarlamentaarikko Heidi Hautala 78.0%

Vastausten vertailu:


Oma vastaus
Vihreä tausta = Filosofin vastaus (Sri Aurobindo) samansuuntainen kuin omasi.


1. Se mitä ihmisestä tulee, riippuu pääasiassa hänen
biologisista perintötekijöistään.
Täysin eri mieltä


2. Kaikella olevaisella on jokin tarkoitus, eikä mikään
ole olemassa vain sattumalta.
Jokseenkin samaa mieltä


3. Kaikkien tulisi elää niin, että heidän teoistaan
seuraisi mahdollisimman paljon aistimellista mielihyvää.
En tiedä


4. Tekniikan kehityksen ja taloudellisen kasvun myötä
maailmasta tulee paljon parempi paikka ihmisen elää.
Jokseenkin samaa mieltä


5. Uskon, että Jumala tai jokin korkeampi voima on olemassa.
Täysin samaa mieltä


6. En halua sitoutua mihinkään erityiseen uskontokuntaan.
Jokseenkin eri mieltä


7. Ihmisen ei pitäisi pyrkiä olemaan luonnon valtias
vaan yksi laji muiden joukossa.
Jokseenkin samaa mieltä


8. Jos eläimille ei aiheuteta tarpeettomia kärsimyksiä,
minulla ei ole mitään turkistarhausta vastaan.
Jokseenkin eri mieltä


9. Uskon ainakin joihinkin yliluonnollisiin ilmiöihin.
Jokseenkin samaa mieltä


10. On oikein, että suurituloiset maksavat veroa huomattavasti
suuremman osan tuloistaan kuin pienituloiset.
Täysin samaa mieltä


11. Jokaisen ihmisen tulisi mahdollisuuksiensa mukaan
osallistua poliittisten päätösten tekoon.
Täysin samaa mieltä


12. Sodat ja väkivaltaisuudet ovat ennen muuta miehisen
vallan aikaansaannoksia.
En tiedä


13. Itsemurhassa ei ole mitään moraalisesti tuomittavaa.
Jokseenkin samaa mieltä


14. Valtion tulisi keskittyä vain yleisen järjestyksen ylläpitoon.
Jokseenkin eri mieltä


15. Eräät naisten tasa-arvopyrkimykset ovat Suomessa
menneet aivan liian pitkälle.
Täysin eri mieltä


16. Poliitikkojen tulisi aina toimia kansan enemmistön
mielipiteen mukaisesti.
En tiedä


17. Maassa on vieraillut muilta taivaankappaleilta peräisin
olevia älyllisiä olentoja.
Täysin eri mieltä


18. Uskon kuoleman jälkeiseen elämään.
Täysin samaa mieltä


19. Ihmisten, tavaroiden ja pääomien tulisi saada liikkua
mahdollisimman esteettömästi myös maanosasta toiseen.
Jokseenkin eri mieltä


20. Ei ole mitään yleisinhimillistä, yleispätevää tai
'luonnollista' moraalia.
Jokseenkin eri mieltä


21. Yksityinen omistusoikeus on yksilönvapauden perusta.
Jokseenkin eri mieltä


22. Ihminen on muiden eläinten tavoin vaistojensa ohjaama.
Jokseenkin eri mieltä


23. Homoseksuaalisuus on luonnon vastaista ja siksi
moraalisesti tuomittavaa.
Jokseenkin eri mieltä


24. Noidilla ja shamaaneilla on parantamisesta paljon sellaista
pätevää tietoa, mitä nykyaikaisen lääketieteen edustajilla ei ole.
Täysin eri mieltä


25. Voit tehdä mitä hyvänsä, ellei siitä koidu haittaa muille.
En tiedä


26. En tietenkään hyväksy pahoinpitelyä, mutta mielestäni
lasten ruumiillista kuritusta ei tulisi kokonaan kieltää.
Jokseenkin eri mieltä


27. Asennettani työhön kuvaa hyvin Tuntemattoman sotilaan repliikki:
'Asialliset hommat suoritetaan, mutta muuten ollaan kuin Ellun kanat.'
Jokseenkin eri mieltä


28. Sanonta 'vahvat säilyvät ja heikot sortuvat' pätee
väistämättä yhteiskunnassakin.
Täysin eri mieltä


29. Ihmisen tulisi pyrkiä vain kohtuulliseen elintasoon siten,
että hänen perustarpeensa tulevat tyydytetyiksi.
Täysin samaa mieltä


30. Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan
isänmaan puolustamiseen tai avustamaan sitä.
En tiedä


31. Ihmistä tulisi arvostaa erityisesti sen perusteella,
miten vaativaa ja tuottavaa hänen työnsä on.
Täysin eri mieltä


32. Laillisen abortin saamisen ehtoja tulisi Suomessa
huomattavasti tiukentaa.
Jokseenkin eri mieltä


33. Tulevaisuudessa tiede tulee ratkaisemaan useimmat sellaisetkin
ongelmat, joihin ihmiset ovat tähän saakka etsineet vastauksia
uskonnoista tai filosofiasta.
Täysin eri mieltäAlla olevasta linkistä pääset sivulle jossa näet miten SOPHIA-tuloksensa
meille lähettäneet ovat vastanneet kysymyksiin (% osuudet).

Valitettavasti et enää voi lähettää omaa vastaustasi
mukaan vertailuun.

OHJE: Talleta tai tulosta tämä sivu jos haluat muistaa vastauksesi.

VASTAAJIEN VERTAILU