Kesäpäivänä Tuomiojärven rannalla Jyväskylän Viitaniemessä

Rutinat, arkisto 10/2010

Julkaistu 25.09.2008 22:29.

Vaalikoneesta puuttuvat vastaukset

Julkaistu 29.10.2010 21:56.

Bittihamsteri oli syönyt muutaman vaalikonevastaukseni. Tässä puuttuvat.

9. Jyväskylän seurakunta on jaettu yhdeksään, melko itsenäisesti toimivaan alueseurakuntaan. Onko malli mielestäsi toiminut

 • erinomaisesti
 • hyvin (valintani)
 • kohtalaisesti
 • heikosti
 • ei ollenkaan
 • en osaa sanoa

Ehdokkaan perustelu

Toiminnallisesti itsenäisiin alueseurakuntiin ja yhteiseen seurakuntapalveluun perustuva hallintomalli on perustaltaan varsin onnistunut tasapaino päällekäisen hallinnon ja tukipalvelujen karsimisen ja lähellä seurakuntalaisia olevan toiminnan välillä. Paljon on kuitenkin työtä jäljellä, jotta yksityiskohdat saadaan viilattua sellaisiksi, että alueseurakuntien itsenäisyys toteutuu ilman että yhteisten tukitoimintojen tuomaa tehokkuutta menetetään.

12. Onko Raamattu sinulle

 • Jumalan sanaa kirjaimellisesti
 • samanaikaisesti sekä jumalallinen että inhimillinen kirja (valintani)
 • hyviä elämänohjeita oman elämän pohjaksi
 • kirja muiden joukossa

Ehdokkaan perustelu

Kuten Katekismuksessa sanotaan, “Jumala on ilmoittanut meille itsestään kaiken, mikä on tarpeen, jotta voimme elää uskossa häneen.” Raamattu on osa tuota ilmoitusta. On kuitenkin muistettava, että meidän tuntemamme Raamattu on ihmisten suullisesta perimätiedosta kasaanparsima paras arvaus siitä mitä todella joskus tapahtui.

13. Mikä on suhtautumisesi rekisteröityihin parisuhteisiin ja niiden kirkolliseen siunaamiseen?

 • kannatan siunausta (valintani)
 • en kannata siunausta, mutta rukoushetken pitäminen on sopivaa
 • en kannata siunausta enkä rukoushetkeä, mutta seksuaaliset vähemmistöt ovat tervetulleita seurakuntaan
 • en hyväksy homoseksuaalisuutta

Ehdokkaan perustelu

Tässä kohtaa on siteerattava Vanhan testamentin eksegetiikan professori Martti Nissisen kirjoitusta (Helsingin Sanomat 24.10.2010, s. C13 , Mielipide)

Mitä Raamattu sitten tästä asiasta [samaa sukupuolta olevien parisuhteesta] sanoo? Sodoman miehet aikovat joukkoraiskata kaupunkiinsa tulleet muukalaismiehet (1. Moos. 19), Mooseksen laissa kielletään toisen miehen miehuuden riistäminen anaaliyhdynnän keinoin eli “niin kuin naisen kanssa maataan” (3. Moos.18:22; 20:13). Paavali puhuu sukupuoliroolien tietentahtoisesta vaihtamisesta (Room. 1:22-27) ja viittaa miespuolisiin elostelijoihin, jotka suomalaisessa käännöksessä tulkitaan “miesten kanssa makaaviksi miehiksi”, vaikka alkukieli ei ole yksiselitteinen (1. Kor. 6:9).

Nämä tekstit eivät sano sanaakaan samaa sukupuolta olevien ihmisten välisestä rakkaudesta eikä siihen perustuvista parisuhteista. Niitä siteeraamalla pysyvän parisuhteen solmineet, toisiaan rakastavat ihmiset rinnastetaan joukkoraiskaajiin ja irstailijoihin. Tämä loukkaa ja häpäisee sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä syvästi.

Mieheksi ja naiseksi luominen (1. Moos. 1:27) on tulkittu samaa sukupuolta olevien parisuhteiden kielloksi. Homot ja lesbot ovat toki Jumalan luomia naisia ja miehiä, mutta juuri luomisen perusteella heiltä halutaan kieltää osa Jumalan antimista, erityisesti pysyvän parisuhteen tuoma läheisyys ja turva.

Miksi ei toistella Jeesuksen väitettä: “Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten” (Mark. 2:23-28), tai Paavalin periaatetta, jonka mukaan kaikki käskyt tähtäävät samaan: “Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” (Room. 12:9)? Näissä Raamatun teksteissä ihminen on tärkeämpi kuin lait ja järjestykset, joiden pitäisi palvella ihmisen parasta eikä erilaisuuteen tuomittujen diskriminointia.

14. Näissä seurakuntavaaleissa 16-vuotiailla on ensimmäistä kertaa äänioikeus. Minkälaisia mahdollisuuksia näet nuorilla tulevaisuudessa päätöksenteossa?

 • äänestysiän alentamisen myötä nuoret tulevat paremmin kuulluksi (valintani)
 • äänestysiän alentaminen lisää paineita myös yhteiskunnallisella puolella kuulla nuoria
 • äänestysiän alentamisella ei ole suurempia vaikutuksia
 • äänestysiän alentaminen jää merkityksettömäksi, koska nuorten aktiivisuutta ei tueta tarpeeksi

Ehdokkaan perustelu

Vaikkei nuoten äänioikeus kokonaisäänestysaktiivisuuteen paljoa vaikuttaisikaan, näkyy se kuitenkin selvästi nuorten ehdokkaiden aktiivisuutena. Onhan heillä nyt olennaisesti aiempaa laajempi potentiaalinen äänestäjäkunta. Tämä toivottavasti pysäyttää kirkkovaltuustojen seniiliytymiskehityksen ja kääntää suunnan.