Kesäpäivänä Tuomiojärven rannalla Jyväskylän Viitaniemessä

Rutinat, arkisto 10/2013

Julkaistu 25.09.2008 22:29.

Ylioppilastutkinnon uusi arviointimalli

Julkaistu 03.10.2013 10:58.

Ylioppilastutkintolautakunnasta on tullut julkisuuteen tietoa arviointimallin uudistamisesta. Noin viisikymmenvuotias arvosanojen laskentamalli on siis menossa uusiksi. Uutiset aiheesta olivat epämääräisiä, vailla lähdeviitteitä (mikä sinänsä on ihan tavallista), eikä itse laskentamallista ollut uutisissa, eikä tutkintolautakunnan sivuilla käytännössä mitään tietoa.

Kysyin asiasta suoraan lautakunnalta ja sain vastauksen, itseasiassa jo 24.9. Kirjoitan siitä kuitenkin vasta nyt.

Hei,

Olemme laatimassa asiasta tarkempaa tiedotetta. Ohessa hyvin lyhyesti mallin periaatteesta. Myös muita malleja on testattu ja kaikilla saadaan hyvin samantyyppiset tulokset. Tämä on tässä vaiheessa ehkä laskentatavaltaan kevein.

Standardointi: z-arvo = (pistemäärä – keskiarvo) / hajonta. Lasketaan z-pisteet jokaiselle kirjoittajalle/koe ja tutkintokerta. Kokelaan yhteispisteet korvataan z-arvolla jokaisessa koesuorituksessa. Näin päästään vertaamaan eri aineiden kokeita. SYK-arvojen (standardoitujen yhteispisteiden) keskiarvot saadaan laskemalla kokelaan eri aineiden z-pisteet ja jaetaan kirjoitettujen aineiden lukumäärällä.

Käytetään populaationa syksyn ja kevään kaikkia kirjoittajia. (joko lukuvuosi tai kalenterivuosi) ja lasketaan kaikkien kirjoittajien ns. SYK-pisteet eli standardoitujen yhteispisteiden keskiarvot. Nämä populaatiot (syksy ja kevät) muodostavat normaalijakautuman.

Näiden kirjoittajien joukosta tarkastellaan kunkin aineen kirjoittajajoukkoja erikseen. Kunkin aineen laudatur-määrät perustuvat kyseisen kirjoittajajoukon SYK-lukuihin. Näistä saadaan eri aineille jakaumat, joiden mukaan arvosanat voitaisiin jakaa. Tarkoitus ei ole edetä suoraan niihin lukemiin, joita malli laskennallisesti antaa, vaan edetä pienin askelin tervettä järkeä käyttäen ja seurata tiiviisti mahdollista ohjausvaikutusta.

Terveisin

Kaisa Vähähyyppä

Tästä selviää laskentamalli jo paljon paremmin, kuten myös se, ettei yksityiskohdista itse asiassa ole vielä päätetty, vaikka niin olisi uutisoinnin perusteella voinut kuvitella.

Tulkitsen vastauksen niin, että toisena referenssipisteenä on kokelaiden jakaminen SYK-lukujen mukaan “laudaturin ylioppilaisiin” jne. ja arvosanajakaumien luominen aineille tätä kautta ja toisena nykyinen arviointitapa ja näiden välillä on tarkoitus tulevaisuudessa tasapainoilla ja katsoa miten käy.